15 συν μια κινούμενες εικόνες(Μετρονόμος, τεύχος 67)

.