Αφιέρωμα Καθημερινής στον Θεόφιλο

Δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή, 20 Μαρτίου 1994