Ημερίδα υπουργείου εξωτερικών - Κείμενο, κριτική Λάμπη Καράογλου

.