Καθημερινή 18 Οκτωβρίου 1987

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης