Κείμενο Γιώργου Κρόκου στο περιοδικό "Μεθόριος του Αιγαίου"

.