Κριτική από τον Κώστα Πάρλα

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ΠΡΩΤΗ", 19 Φεβρουαρίου 1988