Κριτική από τον Λευτέρη Κυπραίο

Δημοσιεύθηκε στον Ελεύθερο Τύπο Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 1988