Κριτική Λευτέρη Κυπραίου

Δημοσιεύθηκε στον Ελεύθερο Τύπο, 9 Οκτωβρίου 1987