Κριτική Μαρίας Καραβία για αλαφροίσκιωτους

Δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή, 1 Μαρτίου 1988