Κριτική του Φώτη Απέργη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 9 Οκτωβρίου 1987