Ρεπορταζ Μαρίας Κατσουνάκη "Καθημερινή" 20 Νοεμβρίου 2001

.