Τα Νέα, Κώστας Σταματίου 18 Φεβρουαρίου 1988

Φεστιβάλ Βερολίνου