Σχόλια για την εκδήλωση στο θέατρο Καρέζη

Τα Νέα 22-23 Μαρτίου 2003

Καθημερινή 19 Μαρτίου 2003

Ελευθεροτυπία 19 Μαρτίου 2003