Σχόλια για την εκδήλωση του Κέντρου Βιβλίου

Τα Νέα 10 Ιουλίου 1996

Η Αυγή 10 Ιουλίου 1996

Η Ελευθεροτυπία 10 Ιουλίου 1996