Φωτοάλμπουμ - Αφισέτες - Προγράμματα

Το τρίπτυχο διαφημιστικό. Η ζωγραφιά του Θεόφιλου είναι έργο του Μίλτου Παντελιά.
Στο τρίπτυχο υπάρχει στις μέσα σελίδες η περίληψη της ταινίας γαλλικά και αγγλικά.
Ο διαφημιστικός φάκελος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
Φεβρουάριος 1988. Το πρόγραμμα της προβολής στο Παλλάς των Αθηνών.
Προφορική μαρτυρία του αραμπατζή που μετέφερε τον Θεόφιλο από το σπίτι του, που ήταν στην Άλλη Μεριά του Βόλου, στο λιμάνι  για να επιστρέψει στην πατρίδα του τη Μυτιλήνη. Καταγραφή Μάνος Ευστρατιάδης, ζωγραφική Παναγιώτης φειδάκης.
Φεστιβάλ Βερολίνου. Η αφίσα της ταινίας έγινε εξώφυλλο του περιοδικού του φεστιβάλ 1988.
Πρόγραμμα για την προβολή στο Πανεπιστήμιο Βόλου.
Στο εσωτερικό του προγράμματος υπάρχει απόσπασμα από το ημερολόγιο γυρίσματος και συνοπτική παρουσίαση της ταινίας από τον Δημήτρη Δεληγιάννη, αναπληρωτή καθηγητή Νεοελληνικής Τέχνης και Μουσειακής εκπαίδευσης.