Φωτοάλμπουμ - Φωτογραφίες από Θεόφιλο - Καροποιείο

 Ο Θεόφιλος και όταν δεν ζωγράφιζε μελετούσε το μισοτελειωμένο έργο του σκεπτόμενος τη συνέχεια.
Αυτό το κοντινό πλάνο του Θεόφιλου στο καροποιείο χρησιμοποιήθηκε στις μικρές αφίσες και τα διαφημιστικά φυλλάδια γιατί εκφράζει τη μελαγχολία του και την εσωτερικότητά του.
 ο Θεόφιλος ανεβαίνοντας στη σκάλα για να συνεχίσει το έργο του φοράει μακριά κάπα πάνω από τη φουστανέλα και έχει κόψει τις άκρες από τα μάλλινα γάντια για να είναι ελεύθερα τα δάχτυλά του.
Τον Θεόφιλο από το ανοιχτό παράθυρο του καροποιείου παρακολουθούν πολλά παιδιά που του κάνουν καζούρα. Ίσως κάποια από αυτά είναι τα ίδια που συμμετείχαν στις παραστάσεις του.
 Ο Θεόφιλος ανεβασμένος στη σκάλα ζωγραφίζει μία ειδυλλιακή σκηνή στο ύπαιθρο.
Η στιγμή που τον γκρεμίζουν από τη σκάλα ρίχνοντας στη βάση της μία μεγάλη ρόδα.
Από το καροποιείο ξεκινάει και η εξιστόρηση της γεροντικής ηλικίας του Θεόφιλου.