Κριτικές

Κριτική Θεόφιλου από Δημήτρη Δανίκα

Εφημερίδα Ριζοσπάστης

Κριτική από Γιάννη Μπακογιαννόπουλο

Δημοσιεύθηκε στην Κυριακάτικη Καθημερινή

Κριτική Κώστα Καναβούρη για τον Θεόφιλο

Δημοσιεύθηκε στον Κυριακάτικο Ριζοσπάστη

Κριτική από Βασίλη Ραφαηλίδη

Δημοσιεύθηκε στο Κυριακάτικο Έθνος

Κριτική για Θεόφιλο από Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλο

Περιοδικό χάρτης , Μάϊος 1987, τεύχος 24

συνολικά 27 δημοσιεύσεις