Κριτικές

Κριτική παρουσίαση βιβλίου Γιάννη Κιουρτάτσακη από Ευάνα Βενάρδου

Δημοσιεύθηκε στην Ελευθεροτυπία, 25 Απριλίου 2014

Κριτική Volker Baer

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Der Tages Spiegel, 19 Φεβρουαρίου 1988

Κριτική Βασίλη Κεχαγιά

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Οθόνη"

Κριτική Γιώργου Μπράμου στο "Τέταρτο"

.

Συνεντευξη και κριτική απο τον Ανδρέα Τύρο

.

συνολικά 79 δημοσιεύσεις