Αυγή 13 Φεβρουαρίου 1988

Αυγή, 13 Φεβρουαρίου 1988