Ελεύθερη Ώρα 13 Φεβρουαρίου 1988

Φεστιβάλ Βερολίνου