Κριτική από τον Θόδωρο Σούμα

Δημοσιεύθηκε στην Αυγή, 19 Φεβρουαρίου 1988