Κριτική για Θεόφιλο από Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλο

Περιοδικό χάρτης , Μάϊος 1987, τεύχος 24