Κριτική Μαρίας Παπαδοπούλου

Δημοσιεύθηκε στα Νέα, 9 Οκτωβρίου 1987