Κριτική Ροζίτας Σώκου

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή, 9 Οκτωβρίου 1987