Κριτικές

Κριτική Μαρίας Καραβία για αλαφροίσκιωτους

Δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή, 1 Μαρτίου 1988

Κριτική από τον Κώστα Πάρλα

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ΠΡΩΤΗ", 19 Φεβρουαρίου 1988

Κριτική του Φώτη Απέργη

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 9 Οκτωβρίου 1987

Κριτική Λευτέρη Κυπραίου

Δημοσιεύθηκε στον Ελεύθερο Τύπο, 9 Οκτωβρίου 1987

Κριτική Αντώνη Μοσχοβάκη

Δημοσιεύθηκε στην Αυγή, 9 Οκτωβρίου 1987

συνολικά 79 δημοσιεύσεις