Κριτικές

Κριτική από τον Λευτέρη Κυπραίο

Δημοσιεύθηκε στον Ελεύθερο Τύπο Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 1988

Κριτική Μικελίδη

Δημοσιεύθηκε στην Ελευθεροτυπία

Κριτική Χρυσοβιτσάνου

Δημοσιεύθηκε στο Έθνος, 9 Οκτβρίου 1987

Κριτική Ροζίτας Σώκου

Δημοσιεύθηκε στην Απογευματινή, 9 Οκτωβρίου 1987

Κριτική Μαρίας Παπαδοπούλου

Δημοσιεύθηκε στα Νέα, 9 Οκτωβρίου 1987

συνολικά 79 δημοσιεύσεις