Κριτικές

Κριτική Βασίλη Κεχαγιά

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Οθόνη"

Κριτική Γιώργου Μπράμου στο "Τέταρτο"

.

Κριτική απο τον Αλέξη Δερμετζόγλου

.

Μικρά κείμενα για τον "Καιρό των Ελλήνων"

.

συνολικά 69 δημοσιεύσεις